Ohtlike puude langetamine - Puumehed

Teenused


Teostame erinevaid teenuseid, mis on vajalikud nii eraisikule, korteriühistutele kui ka erinevatele asutustele. Meie eesmärk on hoida elukeskkond turvalise, terve ja puhtana. 

 ohtlike puude langetamine

Ohtlikeks puudeks on-  avalikus ruumis kasvavad puud, mis on tormi/tuulte tagajärjel kahjustatud, haigustest kahjustatud või ohtliku kalde all olevad puud. Need põhjustavad murdudes vigastusi või varalist kahju. Tuleme teie juurde kohale (tasuta), hindame puu olukorra ning kuidas saame lõikust/ langetamist teostada (ronides või tõstukiga), sellest sõltub ka töö hind.


puuhooldus

Periooditi tuleb jälgida puude tervislikku seisukorda. Kasvuperioodil võivad puid ohustada haigused, seened, mädanukud või kahjurid. Tihtipeale saavad puud linnas kahjustatud ka soolade ja sulfiididega. Puid peab hooldama. Või kui puu varjab valgust või on muud moodi häirivaks osutunud, siis saame teid aidata kui teil on hangitud linnast/ vallast raieluba, kehtib ka suuremate puuoksade/puuharude puhul.

hekkide lõikus

Teostame hekkide suunavat lõikust kuni kõrgete väljakasvanud hekkideni välja. Meil on kõik vajalikud tööristad. Jagame nõuandeid. Igale hekile eraldi hinnapakkumine.

 arboristi konsultatsioon

Protsess algab objektiga tutvumisest/vaatlusest ning jätkub olukorra hindamisega vastavalt puu(de) seisundile. Hinnang antakse vastavalt arboristi teadmistele ja kogemustele. 

kruntide puhastamine puudest ja võsast/raadamine

Teenus on mõeldud kinnisvara arendajatele ja kinnistu omanikele, kes soovivad enne ehitus või kaevetöid eemaldada objektilt segavad puud või võsa.


viljapuude hoolduslõikus

✔ kändude freesimine

Freesida saab kändu kuni 20cm sügavuseni maapinnast, tekkinud auk on võimalik täita mulla vms.

vihmaveesüsteemide puhastamine 

Vihmaveesüsteeme on soovitatav puhastada paar korda aastas – kevadel ja sügisel. Eriti oluline on süsteemide puhastamine enne talve tulekut, et vältida renni lõhkijäätumist ja veekahjustusi katusel. Vihmaveetorudesse, koguneb palju orgaanilist prahti, nagu lehed, oksapuru, muld, sammal jms. Saaste ummistab vihmaveesüsteemid ja vihma- ning sulavesi ei saa katuselt vabalt alla voolata, tekitades katuselekkeid, seinade hallitust või katuseäärte mädanemist. Kevadisel lumesulaperioodil, kui ummistunud rennis on jäävall ees, ei pääse sulavesi katuselt ära ja liigne vesi võib tungida katusekonstruktsioonidesse, tekitades suurt materiaalset kahju.

vihmaveessteemide puhastamine