Ohtlike puude langetamine

Ohtlikeks puudeks on-  avalikus ruumis kasvavad puud, mis on tormi/tuulte tagajärjel kahjustatud, haigustest kahjustatud või ohtliku kalde all olevad puud. Need põhjustavad murdudes vigastusi või varalist kahju.

Tuleme teie juurde kohale (tasuta), hindame puu seisundit ja otsustame langetamise viisi - kas tõstukiga või ronides, sellest sõltub ka hind.

Miks kutsuda ohtlike puude langetamiseks arborist?

Suurte ja ohtlike puude langetamine on ohtlik ja keeruline töö, juhul kui teil puuduvad kogemus ja spetsiaalsed vahendid selle tegevuse jaoks.

Ilma oskusteta seda tehes võivad kaasneda õnnetused ja vigastused. Samuti võivad kahju saada hooned, rajatised, õhuliinid ja ka töö teostaja ise.

Kui teil on tegemist keerulise puu või olukorraga või ei ole te endas väga kindlad, on kindlasti kõige turvalisem kutsuda kohale meie meeskond.

Kuidas toimub puu ohutu langetamine?

Kõigepealt alustame puu ja asukoha hindamise ja kaardistamisega.

Paneme paika langetamise plaani: kus alustame, millised ohud valitsevad langetussektoris, milline on parim
lähenemisnurk, milliseid langetustehnikaid kasutame, kas tuleb kasutada tõstukit või tuleb langetada puu ronimismeetodil, kui kaugel puust
asetsevad objektid jne.

Kui langetusplaan on paigas ja läbi analüüsitud, asub
arborist vastavalt kavale oma tööd tegema.

Tavaliselt algab puu langetamine okste eemaldmisega tüve küljest suunaga ladva poole. Kui see
toiming on tehtud, saab hakata tüve saagima sektsioonide kaupa, kuni jõutakse maapinnani ehk kännuni.

Kui puu on ohutult langetatud, saab klient otsustada mis puust edasi saab: kas soovib jätta tüved ja oksad endale või tellib puude ja okste äraveo.

Soodsam variant kliendile on see, kui tüved ja oksad jäävad koha peale.

Image

Puude langetamisega kaasnevad ohud

 • Elektriliinid - elektriliinide lähedal on puude langetamine ohtlik. Liinides on alati elekter sees.
  • Kui töö käigus saag või puu läheb elektriliinile vastu, siis võib see välja lülitada elektri kogu kvartalis. Seda juhul, kui on õnnelik õnnetus.
  • Peale selle kaasneb veel suur rahatrahv Eesti Energialt.
  • Halvemal juhul võid saada elektrilöögi millel on fataalsed tagajärjed.
 • Valed töövahendid – ohutusnõuded näevad ette, et arborist kasutab maksimaalset turvavarustust (saapad, püksid, kiiver, rakmed, köied jne).
  • Arborist on koolitatud ja oskab kasutada kõiki töövahendeid, et puu ohutult ja turvaliselt langetada.
 • Rajatised – langetamisel, kui puu hakkab nö kukkuma, siis puudub igasugune kontroll selle üle. Puu võib langeda sinna kuhu ei olnud plaanis.
  • See toob omakorda suuri purustusi ja kulutusi.
  • Sellepärast on oluline ennem mõelda, kasutada õigeid tööriistu ja töövõtteid, et tulemus vastaks
   ootustele.
 • Kuivanud, haige, suure kalde all olev puu – puudel on aeg-ajalt vead seespool, mida silmaga näha pole.
  • See muudab puu langetamise ebastabiilseks.
  • Kui puu tundub kahtlane, tuleb kindlasti kutsuda arborist koheselt, enne kui juba hilja on ja see puu ümber kukub ja suurt kahju tekitab.

Lõpetuseks võib öelda et puu langetamine võib tunduda lihtne, kuid kui puuduvad vastavad teadmised ja varustus, võib see muutuda väga kulukaks ja riskantseks.

Kasutage proffide abi!