Ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamine aitab ära hoida ohtlikke olukordi teie ümbruskonnas. Ohtlikud puud on avalikus ruumis kasvavad puud, mis on tormi tuulte või haiguste tagajärjel kahjustada saanud või kasvavad ohtliku kalde all. Need võivad murdudes põhjustada varalist kahju ja eluohtlikke vigastusi.

Vajadusel tuleme teie juurde kohale, hindame puu seisundit ja otsustame langetamise viisi - kas tõstukiga või ronides, sellest sõltub ka hind. Kui teie objekt läheb töösse, siis on olukorra hindamine ja konsultatsioon tasuta.

NB. Raieloa taotlemiseks pöörduge eelnevalt kohaliku omavalitsuse poole. Kontaktid leiate siit.

Juunikuu eripakkumine: kõik teenused -22%

Ohtlike puude langetamine Tallinnas ja Harjumaal

Suurte ja ohtlike puude langetamine on ohtlik ja keeruline töö, juhul kui teil puuduvad kogemus ja spetsiaalsed vahendid selle tegevuse jaoks.

Ilma oskusteta seda tehes võivad kaasneda õnnetused ja vigastused. Samuti võivad kahju saada hooned, rajatised, õhuliinid ja ka töö teostaja ise.

Kui teil on tegemist keerulise puu või olukorraga või ei ole te endas väga kindlad, on kindlasti kõige turvalisem kutsuda kohale meie meeskond.

Kuidas toimub ohtlike puude langetamine?

Kõigepealt alustame puu ja asukoha hindamise ja kaardistamisega.

Paneme paika langetamise plaani: kus alustame, millised ohud valitsevad langetussektoris, milline on parim
lähenemisnurk, milliseid langetustehnikaid kasutame, kas tuleb kasutada tõstukit või tuleb langetada puu ronimismeetodil, kui kaugel puust
asetsevad objektid jne.

Kui langetusplaan on paigas ja läbi analüüsitud, asub
arborist vastavalt kavale oma tööd tegema.

Tavaliselt algab puu langetamine okste eemaldmisega tüve küljest suunaga ladva poole. Kui see
toiming on tehtud, saab hakata tüve saagima sektsioonide kaupa, kuni jõutakse maapinnani ehk kännuni.

Kui puu on ohutult langetatud, saab klient otsustada mis puust edasi saab: kas soovib jätta tüved ja oksad endale või tellib puude ja okste äraveo.

Soodsam variant kliendile on see, kui tüved ja oksad jäävad koha peale.

ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamisega kaasnevad ohud

 • Elektriliinid - elektriliinide lähedal on puude langetamine ohtlik. Liinides on alati elekter sees.
  • Kui töö käigus saag või puu läheb elektriliinile vastu, siis võib see välja lülitada elektri kogu kvartalis. Seda juhul, kui on õnnelik õnnetus.
  • Peale selle kaasneb veel suur rahatrahv Eesti Energialt.
  • Halvemal juhul võid saada elektrilöögi millel on fataalsed tagajärjed.
 • Valed töövahendid – ohutusnõuded näevad ette, et arborist kasutab maksimaalset turvavarustust (saapad, püksid, kiiver, rakmed, köied jne).
  • Arborist on koolitatud ja oskab kasutada kõiki töövahendeid, et puu ohutult ja turvaliselt langetada.
 • Rajatised – langetamisel, kui puu hakkab nö kukkuma, siis puudub igasugune kontroll selle üle. Puu võib langeda sinna kuhu ei olnud plaanis.
  • See toob omakorda suuri purustusi ja kulutusi.
  • Sellepärast on oluline ennem mõelda, kasutada õigeid tööriistu ja töövõtteid, et tulemus vastaks
   ootustele.
 • Kuivanud, haige, suure kalde all olev puu – puudel on aeg-ajalt vead seespool, mida silmaga näha pole.
  • See muudab puu langetamise ebastabiilseks.
  • Kui puu tundub kahtlane, tuleb kindlasti kutsuda arborist koheselt, enne kui juba hilja on ja see puu ümber kukub ja suurt kahju tekitab.

Lõpetuseks võib öelda et ohtlike puude langetamine võib tunduda lihtne, kuid kui puuduvad vastavad teadmised ja varustus, võib see muutuda väga kulukaks ja riskantseks.

Klientide tagasiside

Töö kiire ja korralik!
Arnold R.
Puumehed on meid juba aidanud mitme objektiga. Asjatundlikud arboristid, koostöö nendega on alati sujuv olnud. Lisaks ohtlike puude langetamisele on aidanud hiljem oksad ja tüved ära vedada ning kännud ära freesida. Täname!
Taavi T.
Meeldis see, et tulite kohapeale olukorda üle vaatama enne hinna esitamist. Töö oli kiire ja ohtlik puu sai langetatud.
Maie K.
Peale tormi oli meie kodu ümbrus laastatud. Puumehed tulid juba järgmisel päeval kohale ja aitasid keerulise olukorra lahendada. Oleme teenusega väga rahul!
Liisi T.
Töö kiire ja korralik!
Arnold R.
Puumehed on meid juba aidanud mitme objektiga. Asjatundlikud arboristid, koostöö nendega on alati sujuv olnud. Lisaks ohtlike puude langetamisele on aidanud hiljem oksad ja tüved ära vedada ning kännud ära freesida. Täname!
Taavi T.
Meeldis see, et tulite kohapeale olukorda üle vaatama enne hinna esitamist. Töö oli kiire ja ohtlik puu sai langetatud.
Maie K.
Peale tormi oli meie kodu ümbrus laastatud. Puumehed tulid juba järgmisel päeval kohale ja aitasid keerulise olukorra lahendada. Oleme teenusega väga rahul!
Liisi T.

Kuidas käib puu langetamise teenuse tellimine?

ohtlike puude langetamise teenus

1. Kliendi pöördumine kas telefoni või e-kirja teel

2. Kui hinnapäringus esitatud infost jääb väheseks helistame kliendile, et selgitada täpselt välja millise olukorraga on tegemist:

1. Kus puu asub?

2. Kas on olemas raie või hoolduslõikusluba?

3. Mis puuliigiga on tegemist?

4. Milline on juurdepääs puule?

5. Kui palju vaba ruumi on puu ümber?

6. Millised objektid on puu lähedal või võra all?

7. Kas langetatud puu tuleb ära vedada tervenisti või ainult oksad?

8. Kas puu känd vajab freesimist?

9. Kas puu tüvi tuleb järgata ahjupuu mõõtu?

10. Kui kaugele puust tuleb vedada tüvi/oksad , et oksaauto saaks need peale tõsta?

3. Kui nendest küsimustest ei piisa, tuleme kohale vaatama, hindame olukorra, kaardistame eelseisva tööprotsessi ja räägime kliendiga kõik teemad läbi.

4. Kui nendele küsimustele oleme vastuse saanud, saame koostada hinnapakkumise.

5. Kui oleme saanud kliendilt kinnituse töö sobivuse kohta, pakume välja aja tööde tegemiseks.

6. Kokkulepitud päeval ja ajal tuleme oma meeskonna ja tehnikaga kohale ning teostame vastavad tööd.

Ohtlike puude langetamise hind

Ohtlike puude langetamise hind sõltub järgnevatest faktoritest:

 • Puu mõõtmed;
 • Objekti asukoht;
 • Ligipääsetavus;
 • Teenuse liik (kas lihtsalt puu langetamine või ka koristus).

Võtke meiega ühendust, et saada parim hinnapakkumine!